Tady už by se asi odpovědi hodně lišili.
Ve finančních záležitostech musí být dnes člověk značně obezřetný, jinak si může pěkně zavařit a ublížit nejen sobě ale i vlastní rodině. Díky ručení nesprávné osobě, totiž můžete ztratit všechno, co jste tak dlouho budovali a doslova vykopali ze země.

utáhnutí

Ručení patří odedávna k nejobvyklejším způsobům zajištění pohledávek z poskytnutých úvěrů. Pokud už jste skálopevně rozhodnutí, že jdete do toho a máte pro strach uděláno, měli byste se na tuto problematiku nejprve podívat pěkně pod lupou.

Nejlépe vám odpoví § 546 občanského zákoníku, kde se mimo jiné dozvíte, že svým písemným souhlasem na sebe berete povinnost vůči věřiteli, že vzniklou pohledávku uspokojí u vás, pokud hlavní dlužník přestane splácet.
Vy tedy jako třetí osoba, https://www.fahd.cz/rucitel/ muset případně platit. A to by nemuselo být vůbec příjemné. Proto zvažujte takovou situaci opravdu pečlivě. Určitě stojí za to podívat se na věc trochu z jiného úhlu pohledu. Máte vůbec tolik peněz, abyste případně neublížili svým nejbližším?

Budování a úprava vztahů
Ručením vlastně vznikne, převedeno do geometrie, takový trojstranný trojúhelník, tedy rovnoprávný vztah mezi finanční institucí, dlužníkem a vámi jako dalším případným dlužníkem.
Vaší velkou nevýhodou je, že pokud hlavní dlužník přestane splácet, nedozvíte se to ihned. Banka nebo jiná nebankovní společnost mu bude zasílat opětovné výzvy, upozornění nebo upomínky, o kterých vy nebudete vědět. K vám se bohužel problém dostane, až nezbude dané společnosti jiné řešení a to už narostou také sankce z prodlení.

daně

Váš vztah je proto daleko složitější, než by se mohlo zdát. Vy pro banku představujete takový záložní plán, jak se dostat ke svým penězům. Jste vlastně, vzato přeneseně, taková pojistka na ručním granátu, která zaručí, že nevybuchne.
Tady pak začínají a končí smutné příběhy lidí, kteří dali všanc svou důvěru kamarádům nebo blízké rodině a zavázali se k případnému splácení cizího dluhu.
Proto buďte při vašem rozhodování zodpovědní zejména sami k sobě. Určitě se vám to vyplatí.