Å kola hrou! To je krásné rÄení a touha mnohých Å¡kolou povinných. JednoduÅ¡e se to možná Å™ekne, hůř uvede do praxe. Ale jsou situace, kdy k uÄení hraní neodmyslitelnÄ› patří. Å kola v přírodÄ› to je skvÄ›lá příležitost pro zajímavé a neformální formy vyuÄování. Å kola v přírodÄ› to je dopolední netradiÄní uÄení, odpolední sportovní zápolení a veÄerní zábavné soutěžení. Å kola v přírodÄ› to je týden na Äerstvém vzduchu, uprostÅ™ed Äisté přírody, daleko od smogu a jiného průmyslového zneÄiÅ¡tÄ›ní. Je to důkaz toho, že i ve Å¡kole se dá užít spousta zábavy a že uÄení nemusí stát vždycky tolik námahy!

Škola v přírodě má stále co nabídnout!

Projekty. Slovo, které jednoznaÄnÄ› patří do souÄasného moderního slovníku. Projekty ovlivňují naÅ¡e žití. Vznikají stále nové a nové. NÄ›které mají jepiÄí život a jejich realizace postrádá smysl, jiné smysl mají a pak jsou nemnohé, které už dlouhou dobu pÅ™etrvávají. Existují, protože mají stále co nabídnout! A takový dlouhodobý a chvályhodný projekt je i Å¡kola v přírodÄ›! Desítky let pobývají žáci základních Å¡kol v nejrůznÄ›jších rekreaÄních centrech, v místech, která nejsou zasažena průmyslem. Å kola v přírodÄ› to je ozdravný pobyt, netradiÄní forma vyuÄování a spoleÄná zábava, hraní, sportování a soutěžení. Å kola v přírodÄ› je stále oblíbená a stále smysluplná!