Jedná se o minimální zasahování ze strany státu. Zákon nabídky a poptávky určuje, jak a komu jsou rozdělovány zdroje dané země. Tomuto systému se rovněž říká kapitalismus, protože svůj kapitál v něm může vlastnit a cíleně využívat kterýkoliv jednotlivec.
globální ekonomika
V tržní ekonomice se ekonomická činnost vyvíjí ve výkyvech, jimž se říká konjunktura a deprese. Tyto fáze jsou v zemích s podobným ekonomickým systémem často provázány. Konjunktura je dlouhé období rozmachu, při kterém množství vyrobeného zboží a poskytnutých služeb (hrubý domácí produkt, HDP) roste. Spolu s tím roste zaměstnanost a tím i koupěschopná poptávka po zboží. Obvykle také stoupají úrokové sazby. Odvrácenou stranou konjunktury může být:
·         inflace
Jde o všeobecný růst cen v delším období, který může být způsoben zvýšenou poptávkou nebo růstem nákladů spojených se surovinami nebo pracovními silami. Inflaci by měla následovat:
·         deflace
Jestliže poptávka klesá, protože byla nasycena nebo ji narušil nějaký vnější vliv, může dojít k trvalejšímu poklesu cen, jenž vyvolá pokles výroby a nezaměstnanosti.
·         stagflace
Zaměstnanost může někdy stagnovat nebo dokonce klesat i při růstu cen. K tomuto jevu došlo v západních ekonomikách v 70. letech 20. století.
·         recese
Náhlý, krátkodobý pokles ekonomické aktivity. Může při ní nastat prudký pokles výroby doprovázený růstem nezaměstnanosti.
·         deprese
Dlouhodobější případ recese – nejznámější příklad nastal ve 30. letech 20. století.
měření peněz
Nabídka a poptávka
O rozdělování vzácných zdrojů se stará trh, který je – spíše než místem – jakýmsi mechanismem, systémem vztahů mezi lidmi, kteří chtějí zboží prodat a těmi, kteří mají zájem o jeho koupi a mají k dispozici dohodnuté prostředky směny, jako jsou peníze.
prodej mrkve
Trh je ovládán zákony nabídky a poptávky. Nabídka je množství zboží, které výrobci dodávají za určitou cenu a poptávka je dána okruhem lidí, ochotných je za danou cenu koupit. Analýza nabídky a poptávky umožňuje výrobcům stanovit správnou prodejní cenu zboží.