Snad každý ví, co fobie znamená. Je to úzkostná porucha, která se projevuje až chorobných strachem z jistých věcí, situací nebo jevů. Tento strach může být pro někoho tak ochromující, že člověku zasahuje do běžného života tak moc, až naruší jeho běžné fungování. Někomu stačí pouhé pomyšlení na situaci, která mu fobii vyvolává, a již trpí úzkostí a strachem, který však není schopen nijak potlačit, i když si ho plně uvědomuje.

Některé fobie vznikají již v dětství, a s přibývajícím věkem se mohou zmírnit nebo zcela vymizet. Jiné vzniknou v průběhu života různými traumaty či stresovými situacemi. Některé máme zkrátka vrozené, a jiné zase získáme tím, že o nich třeba jen slyšíme. Fobií je na světě velmi mnoho, nejznámější jsou asi strach z pavouků či hadů, strach z výšky nebo strach z uzavřeného prostoru. Fobií je však asi kolem 500 druhů, z nichž jen 300 má název. Některé jsou pro nás všechny smrtelníky pochopitelné, jiné až úsměvné.

Sociální fobie – strach z kontaktu s cizími lidmi je velmi stresující pro toho, kdo jí trpí. Tito lidé se pak vyhýbají komunikaci s ostatními, vadí jim být středem pozornosti nebo dokonce i jíst před ostatními. Tato fobie narušuje běžné společenské i pracovní aktivity jedince.
Agorafobie  – strach z velkého otevřeného prostoru, kde se nachází hodně lidí, nebo naopak strach z malého a prázdného prostoru.
Agyrofobie – strach z přecházení ulic může být problémem pro toho, kdo žije v hlavním městě.
Megeirocofobie – strach z vaření může vypadat jako nicotný, ale často vede k nezdravému stravování.
Pentherafobie – strach z tchyně může vést až k opravdové fobii, proti které jsou vedeny i speciální kurzy.
Xanthofobie – strach ze žluté nemusí být vyvolán pohledem na tuto barvu, někomu stačí třeba jen její vyslovení.
Paraskavedekatriafobie – strach z pátku třináctého není jen o špatné pověsti, ale opravdu existuje.
Lepidopterofobie – strach z motýlů dovede lidi k úzkosti, kvůli které se bojí chodit do přírody.