Také máte někdy pocit, že opravdové přátelství se z našich životů vytrácí? Zdá se, že lidé na sebe mají stále méně času, protože doba je plná shonu a pracovních povinností. Většina z nás nestíhá a ač bychom se rádi s přáteli setkávali, často nám to znemožní nějaká nevyhnutelná událost nebo úkol, který má přednost. A to je určitě škoda. Měli bychom si přátelství cenit a rozhodně ho v žebříčku našich hodnot stavět na přední místo. Životní styl lidí, kteří mají přátele, je o hodně radostnější a bohatší. Zvláště bychom si měli cenit dlouhodobých přátel, která známe již od dětství. Tyto vztahy bývají založeny na skutečné důvěře, prošly si léty zkoušek, společných zážitků a vzpomínek.
starší ženy
 
Ve stáří stejně jako v mládí
Když jsme mladí, navazujeme kamarádské vztahy snadno a přirozeně. Čím jsme starší, tím nám to jde o něco hůře. Nejsme už tolik přizpůsobiví a ochotní dělat kompromisy. Máme okolo sebe jakousi bariéru, cítíme ostych a bojíme se zrady. Nevěříme již tolik na upřímné přátelství, trvá nám déle, než někomu začneme důvěřovat. Přitom potřebu přátelství cítíme stejně silně jako v mládí. Možná je jeho potřeba ještě větší, zvláště když nám odejdou z domova děti a leckdy i životní partner. Právě tehdy ten, kdo má pravé přátele, neztrácí smysl života. Nezištný vztah a porozumění nás udržuje celkově v dobré psychické i fyzické kondici, nepropadáme tolik smutku, beznaději a depresi.
 tři ženy na lavičce
Útočiště moudrého přátelství
Ani ti z nás, kteří jsou introventi a vyhledávají samotu, nechtějí být úplně sami. Uzavřenější lidé, kteří hůře navazují vztahy, mají přátel méně, možná jen jednoho, ale věrného jako jsou oni sami. Na množství někdy nezáleží, více na kvalitě kamarádství, které má být upřímné a obětavé. Takového  je třeba si vážit a pěstovat ho. A pamatujme, že nikdy není pozdě na to, rozvíjet dobré vztahy i nacházet staré, zapomenuté přátele.